PROGRAM KAMPA

Osnovni ciljevi kampa


Fudbal – „više od igre“, biološka, sociološka potreba u odrastanju dece, kao i sredstvo za ispoljavanje takmičaskog duha;
Svestran, kompletan razvoj ličnosti i tela mladih fudbalera;
Promocija fair play-a: kodeks ponašanja u skladu sa likom i delom Dejana Stankovića, poštovanje saigrača-protivnika-sudije-gledalaca, prihvatanja i pobede i poraza kao usputnih stanica ka ostvarenju uspeha.

Programski sadržaj usmeren ka ostvarenju ciljeva, realizovaće se kroz četiri međusobno povezana segmenata:


1. Planski usmerene aktivnosti u cilju osnovne fudbalske obuke, učenje specifične tehnike izvođenja kretanja sa i bez lopte prilagođene uzrasnim i individualnim karakteristikama svakog deteta. Takođe svaki učesnik kampa proći će prilagođenu bateriju testova za dijagnostiku posturalnog statusa i motoričkih sposobnosti, na osnovu koje će se uraditi analiza, sačiniti individualni izveštaj i dati preporuke (sa praktičnim) za usmerenje u narednom periodu.
2. Kontrolisano, ciljno usmereno ispoljavanje takmičarskog duha kroz fudbalsku igru i specifične individualne i grupne takmičarske zadatke: „Ja protiv sebe“ – „Ja za grupu“ – Ja u grupi“ – „Ja u timu“
3. Edukacija u formi specifičnih prezentacija, predavanja sa temama koje su veoma važne za pravilan razvoj mladih sportista:
a. „Škola i fudbal“ (Neophodnost obrazovanja za potpun pravilan razvoj ličnosti; Uticaj obrazovanja na kvalitet razvoja mladih fudbalera; Značaj nivoa obrazovanosti za vreme i posle igračke karijere; Ne postaju svi šampioni niti profesionalni fudbalere!)
b. Zdrav život i pravilna ishrana sportiste (Šta je zdrava ishrana, šta da se jede i pije a šta da se izbegava? Kako pravilno da se odmara? Šta je sportska higijena? Kako se brine o sopstvenom telu?)
c. Psihološki razvoj fudbalera: „Sanjam – verujem – pokušavam“ (Kako da uspem? Kako da steknem samopouzdanje? Kako da pobedim tremu? Kako da budem bolji?...)
d. Analiza Svetskog prvenstva u fudbalu Rusija 2018. (Kako igraju najbolje svetske reprezentacije? Kako se postižu golovi u vrhunskom fudbalu? Kako su igrali najblji igrači na SP 2018.?)
4. Tematske večeri kulturno – zabavno – edukativnog sadržaja: „Upoznajmo Dekija – Od dečaka do šampiona“; „Zabavni kviz“; „Igre na sceni – gosti izneđanje iz sporta, pozorišta, filma, muzike, ...); „Teška utakmica: ti protiv mikrofona i kamere – konferencija za medije“, “Karaoke parti” ... i još puno toga ...

Generalni dnevni plan aktivnosti


07.30 Ustajanje! Dobro jutro šampione! - Lična higijena
07:45 Jutarnje razgibavanje (park): Elementarne igre, futing, gimnastika…
08:20 Doručak
09:00 Sređivanje sobe, nameštanje kreveta, priprema za trening
09:30 Sastanak – priprema za trening. Šta se radi na treningu? Šta ćemo naučiti? Kako ćemo raditi?
10:00 - 12:00 Trening (teren): Specifičan sadržaj rada za tri uzrasne kategorije (učenje, treniranje, usavršavanje)
12:00 – 13:00 Slobodne aktivnosti – pod kontrolom trenera grupe: druženje, društvene igre, razmena utisaka…
13:00 Ručak
13:30 Zajednička šetnja
14:00 - 15:00 Obavezan odmor
15:00 - 16:30 Edukacija: Tematske oblasti, veoma važne za pravilan razvoj mladih sportista
16:30 Sastanak – priprema za trening
17:00 - 18:30 Trening (teren): Specifičan sadržaj rada za tri uzrasne kategorije (učenje, treniranje, usavršavanje, igra)
18:30 Užina
19:00 - 20:30 Takmičarske aktivnosti (teren): (1- “Ja protiv sebe”, 2-”Ja za grupu”; 3-“Ja u grupi”; 4-“Ja u timu”)
20:30 Večera
21:00 - 22:00 Animacija – kongresna sala: Temastke večeri različito kulturno-zabavno-eduktivnog sadržaja
22:00 Sređivanje stvari za trening / sobe – provera i kontrola uz ocenjivanje urednosti od strane trenera
22:30 Povečerje - Laku noć, lepo sanjaj!