SMENEIZABERI SMENU KOJA TI NAJVIŠE ODGOVARA

I SMENA

 • 28. jul – 04. avgust
 • Stručni štab (za svaku kategoriju U11, U13, U15)
 • Trener/koordinator Kampa
 • Prvi trener kategorije
 • Trener-gost
 • Trener golmana
 • Broj učesnika po smeni: 100
POPUNJENO!

II SMENA

 • 04. avgust - 11. avgust
 • Stručni štab (za svaku kategoriju U11, U13, U15)
 • Trener/koordinator Kampa
 • Prvi trener kategorije
 • Trener-gost
 • Trener golmana
 • Broj učesnika po smeni: 100
POPUNJENO!

III SMENA

 • 11. avgust - 18. avgust
 • Stručni štab (za svaku kategoriju U11, U13, U15)
 • Trener/koordinator Kampa
 • Prvi trener kategorije
 • Trener-gost
 • Trener golmana
 • Broj učesnika po smeni: 100
POPUNJENO!